Jump to content

Regulamin Forum

Max

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2017

Każdy z nas boryka się z pytaniami, o które chciałby zapytać, wpada na nowe pomysły albo też chce się po prostu podzielić z kimś swoimi przemyśleniami, emocjami lub osiągnięciami. W związku z powyższym, Dragonsan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (dalej jako „DSS”), zapewnia użytkownikom gry „World of Heroses” (dalej jako „Gra”) możliwość przedyskutowania wszystkich nurtujących ich kwestii, związanych z Grą, dlatego zapewnia Graczom możliwość użytkowania forów Gry.

Aby jednak komunikacja między użytkownikami Gry była skuteczna i satysfakcjonująca, dyskusja musi toczyć się według pewnych reguł, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dzięki temu, każdy użytkownik Gry i forum będzie mógł śmiało podzielić swoimi pomysłami, uczestniczyć w wydarzeniach, a także uzyskać pomoc i porady dotyczące Gry.

Dlatego też warunkiem korzystania z forów Gry jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. DSS zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji prowadzonych na forach, a także do blokowania (czasowo lub na stałe) możliwości uczestniczenia w nich osób, które poprzez swoje zachowanie zakłócają przebieg prowadzonych rozmów.

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Fora Gry są dostępne dla wszystkich użytkowników oraz sympatyków Gry, o ile spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie oraz przestrzegają określonych w nim zasad.

1.2. Celem istnienia forum jest omawianie Gry oraz tematów pokrewnych, poznawanie innych graczy oraz przekazywanie swej opinii twórcom Gry – DSS.

1.3. Aby zarejestrować się na którymkolwiek z forów Gry (dalej „forum Gry”), rejestrujący musi mieć ukończony co najmniej trzynasty rok życia.

1.4. Od użytkownika nie jest wymagane, by używał on form identyfikacji, które mogą być używane do łatwego śledzenia tożsamości, w tym podawał prawdziwe imię i nazwisko. Wszystkie adresy e-mail, użyte w procesie rejestracji użytkownika forum Gry, będą poufne.

1.5. Za ochronę konta na forum Gry przed dostępem osób trzecich odpowiada jego użytkownik. DSS zaleca ustalenie hasła trudnego do odgadnięcia, nieużywanego na żadnej innej witrynie internetowej (może być ono zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony).

1.6. DSS zaleca nieudostępnianie konta na forum Gry osobom trzecim. W przypadku utraty konta na forum Gry lub nieuprawnionego do niego dostępu osób trzecich (np. w wyniku ataku hackerskiego) użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym dział pomocy technicznej DSS za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

1.7. DSS nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów oraz innych materiałów umieszczanych przez użytkowników na forum Gry. DSS nie ręczy oraz nie gwarantuje dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek informacji umieszczonych na forum Gry. Wpisy na forum Gry, umieszczane przez użytkowników wyrażają wyłącznie opinię swoich autorów.

1.8. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu użytkownik forum Gry zobowiązuje się do nie umieszczania wpisów lub materiałów, które są świadomie fałszywe lub zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, nienawistne, napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, zorientowane seksualnie, grożące, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszające prawo. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje również zakaz publikowania na forum Gry materiałów chronionych prawami autorskimi, chyba że owe prawa stanowią własność użytkownika, który je opublikował.

1.9. Naruszenie niniejszych wytycznych może doprowadzić do zablokowania konta użytkownika na forum Gry zarówno na okres czasowy, jak i na stałe.

1.10. Wpisy na forum Gry, które naruszają niniejszy regulamin będą usuwane przez DSS z własnej inicjatywy lub na zawiadomienie zgłoszone personelowi pomocy technicznej lub moderatorowi społecznościowego.

1.11. Wszelkie posty zawierające informacje o sprzedaży lub promujące wymianę lub transfer kont, waluty, kodów oraz innych usług od jednego gracza do drugiego naruszają Umowę Licencyjną dla Użytkownika Końcowego (EULA) i są zabronione na forum Gry oraz na kanałach w Grze.

1.12. Za pośrednictwem forum Gry użytkownik może zgłaszać do DSS propozycje dotyczące dalszego rozwoju Gry, a także wskazywać na zagadnienia wymagające poprawy. Zagadnienia, o których mowa w zdaniu pierwszym można zgłaszać do DSS również za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

1.13. Jeśli użytkownik podejrzewa istnienie cheatów lub hacków, jest zobowiązany do przekazania informacji do działu wsparcia Gry. Takich podejrzeń nie należy omawiać na forum Gry.

 

  1. ZAKAZY i OGRANICZENIA.

2.1. Użytkownik forum Gry jest osobiście odpowiedzialny za swoje zachowanie i treść publikowanych przez siebie wiadomości.

2.2. DSS nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poszczególnych użytkowników forum Gry ani za treść publikowanych przez nich wiadomości.

2.3. Użytkownik forum zobowiązuje się powstrzymać od poniższych czynności podczas aktywności na forum Gry. W szczególności zabronione jest (zarówno w tematach publicznych, jak i w wiadomościach prywatnych):

1) obrażanie, atakowanie, lekceważenie innych użytkowników forum Gry, a także okazywania w jakikolwiek inny sposób nieposzanowania, które w rozumieniu niniejszego regulaminu obejmuje, w szczególności:

– kłótnię internetową („flaming”),

– umieszczanie niekonstruktywnych postów lub tworzenie niekonstruktywnych tematów,

– nękanie oraz zniesławianie,

– używanie wulgaryzmów, niestosowny język,

– ataki personalne,

– zniewagi lub obraźliwe komentarze ze względu na rasę, narodowość, religię, kulturę, płeć lub preferencje seksualne, jak również “żarty” naruszające powszechnie przyjęte zasady,

– nadużywanie wielkich liter,

– wskazywanie, piętnowanie i wyszydzanie,

– rozpowszechnianie personalnych informacji (np. informacje o bliskich, adres, numery telefonów, e-mail, inne dane kontaktowe) o moderatorach, pracownikach oraz właścicielach DSS, czy innych użytkownikach forum Gry bez ich uprzedniej zgody,

– obrażanie moderatorów, administratorów lub twórców Gry,

– obrażanie lub prowokowanie za pomocą prywatnej wiadomości po zablokowaniu możliwości tworzenia postów na forum Gry lub ostrzeżenia za naruszenie regulaminu,

– jakiekolwiek groźby karalne odnoszące się do życia realnego skierowane zarówno w stronę innych użytkowników forum Gry jak i personelu DSS, bez względu na to czy są sformułowane wprost, czy też językiem metaforycznym, czy też zamieszczone są w postaci linków do stron lub obrazów nawołujących do przemocy niemającej bezpośredniego związku ze światem Gry,

– podszywanie się pod Administratorów lub Moderatorów;

2) rozpowszechnianie informacji spoza świata Gry,

3) reklamowanie – w szczególności:

– zakładanie wątków i pisanie komentarzy, które pełnią jakąkolwiek formę zachęty bądź reklamy stron internetowych, organizacji i ogółu rzeczy niezwiązanych z Grą (nawet jeśli jest to działalność typu non-profit),

– zachęcanie lub umieszczanie linków do stron powiązanych z innymi grami, a także używanie w awatarach i sygnaturach obrazów dotyczących innych gier

– przy czym zakaz reklamowania i zachęcania dotyczy także sygnatur użytkowników;

– reklamowanie możliwości sprzedaży lub sprzedaż: konta w Grze, waluty w Grze takiej jak rubiny czy złoto, usług power lewelujących, kodów promocyjnych lub kodów z pre-orderów;

4) tworzenie alternatywnych kont na forum Gry w złej intencji;

5) żebranie – w szczególności:

– żądanie od innych graczy przetransferowania prawdziwych pieniędzy do wirtualnego portfela,

– proszenia o dodatkowe rubiny/złoto oraz żądania transferu rubinów/złota, kodów promocyjnych, kodów z pre-orderów lub wszelkich podobnych rzeczy

– linkowanie do lub promowanie stron, które zawierają powyższe zabronione usługi;

6) off topic, spam i trolling – w szczególności:

– nadmierne powtarzanie w postach tych samych treści z użyciem podobnego słownictwa, bądź stosowanie słownictwa wyrwanego z kontekstu i skrajnie niezrozumiałego,

– tworzenie wątków na forum Gry identycznych jak już istniejące,

– wpisywanie postów niezwiązanych z tematem, zakłócanie merytorycznej dyskusji lub tworzenie tematów w złych działach forum Gry,

– wpisywanie postów, których celem jest zgłaszanie lub komentowanie naruszeń regulaminu w grze

– wywoływanie zamieszania lub niepokoju na forum Gry, w szczególności poprzez zakładanie prowokacyjnych tematów, pisanie postów mających na celu wszczynanie kłótni, poróżnienie i obrażanie użytkowników lub działających destrukcyjnie na temat danego wątku,

– pisanie niekonstruktywnych postów lub tworzenie niekonstruktywnych tematów,

– nadużywanie opcji “Zgłoś Post” poprzez wysyłanie fałszywych lub bezsensownych zgłoszeń,

– pisanie postów w stylu “Pierwszy!” lub inne dziwne formy zwiększania liczby postów,

– podbijanie postów, o ile nie jest to wyraźnie dopuszczone na danym subforum,

– tworzenie wątków z petycjami i ankietami, które nie mają na celu prowadzenia dyskusji..

7) wywoływanie dyskusji na budzące kontrowersje tematy społeczne, religijne, polityczne lub inne, jak również negatywne przedstawianie postaci religijnych bądź ze świata polityki;

8) łamanie prawa – w szczególności:

– zamieszczanie wiadomości oraz omawianie kwestii łamiących prawo powszechnie obowiązujące,

– zamieszczanie wątków na temat cheatów, hacków, koni trojańskich i złośliwego oprogramowania lub linków do nich,

– zamieszczanie niewydanej zawartości Gry lub łamanie plików z danymi, prezentowanie niewydanych elementów Gry, wyposażenia lub zawartości uzyskanej przez hackowanie plików klienta, omawianie lub prezentowanie jakichkolwiek danych niedostępnych w trakcie normalnej Gry,

– bezpośrednie jak i metaforyczne odniesienia lub linki do stron zawierających treści bądź obrazy odnoszące się do nadużywania zakazanych substancji (narkotyki, dopalacze) lub do podejmowania czynności niedozwolonych prawem

9) prowadzenie dyskusji na temat akcji dyscyplinarnych podejmowanych przez DSS, w szczególności:

– tworzenie postów lub tematów służących przedyskutowaniu działań podjętych przeciwko graczowi w Grze lub na forum Gry,

– Tworzenie postów lub tematów omawiających decyzje i działania moderatorów.

 

2.4. Naruszenie zasad określonych niniejszym regulaminie, w szczególności w pkt 2.3., pociągnie za sobą reakcję DSS lub moderatorów, w postaci przynajmniej jednego z poniższych działań:

1) usunięcia lub modyfikacji tematu, postu lub treści stanowiącej naruszenie;

2) czasowego zablokowania konta na forum Gry;

3) wystosowania ostatecznego ostrzeżenia (po którym konto na forum Gry zostanie zablokowane na stałe);

4) stałego zablokowania konta w Grze – w przypadku poważnego naruszenia postanowień 2.3. ppkt 1.

2.5. Reakcja, o której mowa w 2.4. uwzględnia szkodliwość czynu, stopień winy, a także częstotliwość naruszeń regulaminu przez danego użytkownika.

2.6. Posty na forum Gry zawierające dane, o których mowa w pkt 2.3 ppkt 1 lit. i zostaną usunięte, bez względu na to kogo dotyczą.

 

  1. JĘZYK FORUM GRY. POSTY TRUDNE DO ODCZYTANIA.

3.1. Oficjalnym językiem na forum Gry jest język polski. Używanie innych języków dozwolone jest jedynie w specjalnych sekcjach na forum Gry. Transliteracja oraz celowe zniekształcanie języka nie są mile widziane. Użytkownicy powinni być wyrozumiali dla osób, które mają problemy z językiem polskim oraz być wyrozumiali dla polskojęzycznych moderatorów, którzy czasem muszą moderować w obcych dla nich językach.

3.2. Niedozwolone są posty, które mogą sprawić trudności w odbiorze innym użytkownikom forum Gry, co dotyczy w szczególności:

1) toczenia konwersacji w obcych językach poza wydzielonymi do tego celu subforami;

2) pisania wyłącznie lub głównie wielkimi literami; nadmiernego używania spacji bądź znaków końca linii;

3) używania mylnych tytułów tematów, zbędnego wypunktowania i niestandardowej symboliki;

4) nieprzestrzegania norm odnośnie koloru i rozmiaru czcionki, tj. jej standardowego rozmiaru w kolorze innym niż czarny.

5) tworzenia obrazków za pomocą znaków (tzw. ASCII arts), z racji ich rozmiaru i problemami z ich prawidłowym wyświetlaniem;

6) załączanie obrazków i plików, których rozmiar przekracza 100 kilobajtów (kB).

3.3. Tematy zakłada się w odpowiednich sekcjach forum Gry. Przed założeniem nowego wątku użytkownik jest zobowiązany sprawdzić (korzystając z funkcji “Wyszukaj”), czy istnieje już aktywny wątek na dany temat.

3.4. Posty zbaczające z tematu lub pozbawione treści zostaną zedytowane bądź usunięte. Zamieszczanie wielu wiadomości tej samej treści na różnych forach jest niewłaściwe. Takie wiadomości będą łączone, zamykane, przekierowywane lub usuwane.

3.5. Zabronione jest umieszczanie na forum Gry odnośników do strony lub obrazków naruszających niniejszy regulamin. Odnośniki do stron lub obrazy zawierające treści uważane za nielegalne, pornograficzne, zawierające nagość, gloryfikujące przemoc, obsceniczne i inne, wykraczające poza powszechnie przyjęte granice dobrego smaku będą moderowane.

 

  1. ELEMENTY NAZW, AWATARÓW, OBRAZKÓW/FILMÓW, SYGNATUR ORAZ LOG GILDII.

4.1. Nazwy Graczy, grup i gildii, a także elementy awatarów, obrazów, filmów, podpisów i logotypów gildyjnych mogą być obrane dowolnie, o ile nie naruszają ogólnie przyjętych norm, w szczególności są obraźliwe, irytujące lub niestosowne.

4.2. W szczególności niedopuszczalne są treści w nazwach Graczy, grup i gildii, a także elementy awatarów, obrazów, filmów, podpisów i logotypów gildyjnych, które:

1)  zawierają wulgaryzmy, również w formie skróconej;

2)  zawierają obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie;

3)  zawierają niedrukowalne słowa lub skróty lub takie, które są nieatrakcyjne lub nieczytelne;

4)  w całości lub części zawierają elementy chronione prawem autorskim lub zarejestrowanymi znakami towarowymi;

5)  mają (w jakikolwiek sposób) implikacje rasistowskie lub nacjonalistyczne i mogą obrażać określoną grupę narodową, etniczną, wyznaniową lub rasową;

6)  zawierają aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propagandę dyskryminacyjną;

7)  zawierają uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, stanu umysłowego, płci czy preferencji seksualnych;

8)  mają związek z seksualnością, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym lub są obraźliwym nawiązaniem do ludzkiego ciała lub jego funkcji;

9)  zawierają nagość, materiały pornograficzne lub inne treści, które są powszechnie uznawane za nieodpowiednie;

10)         epatują brutalnością lub przemocą lub są obsceniczne bądź wulgarne;

11)         nawiązują do uzależniających lub nielegalnych substancji lub ich stosowania bądź do innych czynności niezgodnych z prawem;

12)         zawierają logotypy, symbole, emblematy lub figury w jakikolwiek sposób związane z organizacjami, które naruszają lub naruszały obowiązujące przepisy lub regulaminy, czyli takie, które mogą wywołać silną negatywną reakcję lub skojarzenia albo promować nienawiść na tle narodowym, etnicznym lub wyznaniowym;

13)         nawiązują do religii głównego nurtu i mogą być obraźliwe, np. wykorzystujące takie imiona jak Bóg, Jezus, Allah, itd.;

14)         negatywnie przedstawiają osoby związane z Grą forum Gry, moderatorów forum Gry lub Administratora Gry;

15)         w jakikolwiek inny sposób bezpośrednio lub pośrednio naruszają EULA lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego (powyższe dotyczy również linków do witryn internetowych zawierających materiały o charakterze wskazanym powyżej).

4.3. W przypadku naruszenia zasad określonych w pkt 4.1. i 4.2. stosuje się postanowienie 2.4., a DSS zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści naruszających wspomniane zasady.

4.4. Zbyt długie sygnatury są niedozwolone. Sygnatury nie powinny przekraczać dwóch linii. Użytkownicy mogą umieszczać pliki graficzne w sygnaturach, ale ich rozmiar nie może przekraczać 468px×100px (długość x szerokość). Sygnatury mogą zawierać animacje, nie powinny one jednak być irytujące dla innych użytkowników. Jeśli te regulacje nie będą zachowane, elementy sygnatury będą usuwane bez podania przyczyny, a na konto użytkownika mogą zostać nałożone sankcje.

 

  1. ADMINISTRACJA I MODERACJA FORUM GRY.

5.1. Administratorzy są pracownikami firmy DSS. Status administratora potwierdza przynależność do forumowej grupy “Administratorzy” oraz stosowny podpis pod nickiem.

5.2 Moderatorzy są pomocnikami Administratorów forum Gry, rekrutowanymi spośród użytkowników forum Gry. Moderatorzy są odpowiedzialni za porządek na forum Gry. Status moderatora potwierdza przynależność do forumowej grupy “Moderatorzy” oraz stosowny podpis pod nickiem.

5.3. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do ostrzegania i zawieszania kont użytkowników forum Gry za pogwałcenie zasad forum Gry. Wszelkie działania podjęte przez moderatorów mogą być obiektem odwołania, składanej za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl. Działania podjęte przez administratorów nie mogą być przedmiotem odwołania. W niektórych przypadkach, których natura wykracza poza regulamin forum Gry, administratorzy mogą ostrzegać lub karać użytkowników forum Gry, nawet jeśli sytuacja nie jest ujęta na liście działań niedozwolonych.

5.4. Ostrzeżenia oraz oficjalne notki wyróżnione są kolorem czerwonym, zarezerwowanym dla moderatorów i administratorów. Jakiekolwiek inne posty moderatorów i administratorów napisane innym kolorem czcionki niż czerwony, traktowane są na równi z postami innych użytkowników forum Gry. Jeśli post był moderowany, użytkownik nie ma prawa do edycji notki moderatora umieszczonej w poście. Podawanie się za moderatora lub administratora w jakikolwiek sposób nie jest dozwolone.

5.5. Administratorzy oraz pracownicy działu wsparcia oficjalnie zatrudnieni przez DSS, są jej reprezentantami  co nie wyłącza im możliwości gry. Zastrzeżenia co do obiektywności grającego moderatora, zgłasza się do działu wsparcia za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl.

 

  1. LISTA KONTAKTOWA.

6.1. Użytkownik Gry, oraz użytkownik forum Gry mogą się kontaktować z działem Wsparcia Technicznego (forum Gry oraz Gra), za pośrednictwem adresu e-mail: support@worldofheroes.pl, w następujących sprawach:

1) wsparcie obsługi kont – problemy dotyczące konta (np. hasło, e-mail, problemy z logowaniem);

2) wsparcie ds. płatności – problemy z płatnościami (transakcje, refundacje, kody promocyjne itp.);

3) wsparcie dla Gracza – problemy w grze (przedmioty, waluta serwera-złoto, itp.);

4) wsparcie Gry – ogólne pytania dotyczące Gry i problemów, z którymi użytkownik może się spotkać;

5) sugestie – problemy dotyczące mechaniki gry (np. blokowanie się postaci na mapie, bugi, usterki, niedociągnięcia, błędy w tłumaczeniu itp.);

6) wsparcie techniczne – problemy z uruchomieniem lub działaniem Gry na komputerze użytkownika (problemy z launcherem, grafiką, dźwiękiem, połączeniem itp.);

7) raporty – raportowanie naruszeń regulaminu w Grze, na forum Gry i na kanałach w Grze;

8) odwołania – wszelkie odwołania od kar nałożonych na gracza na skutek naruszenia regulaminu Gry, a także wszelkie odwołania od nałożonych kar za naruszenie regulaminu forum Gry lub chatu w Grze.

 

  1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

7.1. DSS zastrzega sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania tych zasad na potrzeby regulowania płynnej współpracy ze społecznością gry.

7.2. Wielokrotne łamanie wyżej wyszczególnionych zasad oraz EULA, będzie skutkowało permanentnym zawieszeniem konta w grze lub na forum Gry. Ta zasada nie jest ograniczona do wybranego języka. Nieodpowiednie słownictwo zawsze będzie karane, niezależnie od tego czy jest nieodpowiednie w języku polskim czy innym.

 

Podsumowując, naszym celem jest, aby Gra dawała satysfakcję i równe prawa każdemu z graczy. Gra jest tytułem z gatunku Massive Multiplayer Online Gamew połączeniu z różnymi gatunkami gier, z naciskiem na frazę Massive Multiplayer. Podczas Gry i korzystania z forum Gry, napotkasz innych graczy dzielących się różnymi doświadczeniami i pochodzących ze znacznie odmiennych społeczności. Chociaż pewien język i obrazy mogą być neutralne w Twoich oczach, miej na uwadze fakt, że mogą one mieć zupełnie inne znaczenie dla kogoś innego.

Zrobiliśmy co w naszej mocy, by uczynić tę Grę jak najlepszą, teraz kolej na Was, graczy, by ożywić jej świat!

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.